LUDWIG VAN BEETHOVEN

``Uvertiūra Namų pašventinimas, op. 124``

PUBLIKUOTA: 2019-11-23

ORKESTRAS:  LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

DIRIGENTAS:  RENATO BALSADONNA

SOLISTĖ:  MŪZA RUBACKYTĖ