KRISTUPAS BUBNELIS

„Substantia alba“ styginių orkestrui
pasaulinė premjera

Jaunosios kartos lietuvių kompozitorius Kristupas Bubnelis – Londono karališkosios muzikos akademijos absolventas, pelnęs ne vieną Lietuvos kompozitorių sąjungos apdovanojimą. Kompozitoriaus muzikinės kalbos ašimi tampa tembras, gėrimasi jo teikiamomis galimybėmis kompiliuoti faktūras ir išgauti hibridinės prigimties ekspresiją.

Kūrinys „Substantia alba“ parašytas Lietuvos kamerinio orkestro užsakymu ir inspiruotas žmogaus centrinėje nervų sistemoje esančios baltosios medžiagos (lot. substantia alba). „Jei ieškotume šio kūrinio garsinių analogijų, jas bene tiksliausiai įprasmintų prancūzo Gerard‘o Grisey spektriniai eksperimentai bei vengro György Ligeti faktūriškumas ir mikropolifonija. Mane visados žavėjo dviguba styginių instrumentų prigimtis: viena vertus, tai fiksuoto derinimo instrumentai kvintų intervalais, kita vertus – tai sąlyginė intonacija, kuri visiškai skiriasi nuo Bacho laikais lygiai sutemperuoto fortepijono klaviatūros.“ – sakė K. Bubnelis. Styginių orkestras kūrinyje virsta savotišku mediatoriumi, tarpine grandimi tarp muzikinių idėjų ir klausytojo. Tai – nuolatinis nyksmas ir tapsmas: griežtas struktūras ardo natūralių obertonų šešėliai, tarsi fermentas, tarsi gyvoji gamta ar net pati garso prigimtis. Tai tarsi vaikščiojimas lynu ar garsinio mikropasaulio stebėjimas.

Pasaulinę kūrinio „Substantia alba“ premjerą atliko Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Martynas Stakionis.

PUBLIKUOTA: 2023-05-12

ORKESTRAS: LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS

DIRIGENTAS: MARTYNAS STAKIONIS