KRISTINA VASILIAUSKAITĖ

Choralas, Tokata ir Postliudas iš „Simfonetės“

Kristina Vasiliauskaitė – viena ryškiausių ir produktyviausių kompozitorių moterų, kurios kūryba susilaukia didelio dėmesio ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Svarbiausios jos kūrybos kryptys – bažnytinė liturginė muzika (vokalinė ir vargonams), dainos chorams (mišriems ir lygių balsų, a cappella ir su pritarimu), solinės dainos, simfoninė, kamerinė instrumentinė, muzika vaikams. Vienas iš išskirtinių kompozitorės kūrybos bruožų – savitas, lietuviškos dvasios persmelktas muzikinis stilius. Jos kūryboje aptiksime bažnytinei muzikai būdingą faktūros skaidrumą, diatoniškas dermes, romantiškai emocionalią melodiką. Šie K. Vasiliauskaitės kūrybos bruožai puikiai atsispindi ir 1980 m. sukurtoje „Simfonetėje“. Kompozicijoje meistriškai atskleidžiamos visos orkestro tembrinės spalvos, į muzikinį audinį įsilieja lietuvių liaudies intonacijos, dominuoja pakili emocija, kurią sustiprina nuotaikingi kontrastai.

Trys „Simfonetės“ dalys: Choralas, Tokata ir Postliudas, atliekamos Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, 78-ojo filharmonijos koncertų sezono pradžios koncerte. Diriguoja maestro Modestas Pitrėnas.

PUBLIKUOTA:  2018-09-14

ORKESTRAS:  LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

DIRIGENTAS:  MODESTAS PITRĖNAS