SOFIJA GUBAIDULINA

Koncertas smuikui ir orkestrui „Offertorium“

Sofija Gubaidulina – totorių kilmės rusų kompozitorė, avangardinės muzikos kūrėja, priskiriama A. Schittke‘s, E. Denisovo, V. Silvestrovo kūrėjų kartai. Nuo 1991 m. gyvena Vokietijoje. S. Gubaidulinos muzika besąlygiškai religinga, siejama su mistiniu dvasingumu, giliais apmąstymais. Griežto ir asketiško stiliaus kūriniuose kompozitorė pasineria į žmonijos ilgesį, vienatvę, tikrąją būtį. Religija jos kūryboje – ryšis tarp savęs ir Absoliuto, kurį atranda per meninį procesą, per daugybę muzikinių simbolių.

„Offertorium“ – tai 1980 m. S. Gubaidulinos sukurtas Koncertas smuikui ir orkestrui. Kūrinys dedikuotas Gidonui Kremeriui, kuris opusą dažnai grieždamas pasaulio koncertų salėse pelnė kompozitorei tarptautinį pripažinimą. Kaip ir daugelyje autorės kūrinių, Koncerte naudojamos įvairios muzikinės struktūros, simbolizuojančios dvasines idėjas. Pagrindinė kūrinio tema – aukos samprata: Kristaus nukryžiavimas ir Jo pasiaukojanti mirtis, Dievo auka kuriant Žemę, atlikėjo auka tonui, kompozitoriaus auka menui. Koncerto pradžioje panaudota garsioji muzikinė tema iš J. S. Bacho „Muzikinės aukos“.

Kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, „Offertorium“ solo partiją griežia smuiko virtuozas Sergejus Krylovas. Diriguoja Giedrė Šlekytė.

PUBLIKUOTA: 2022-04-23

ORKESTRAS:  LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

DIRIGENTAS: GIEDRĖ ŠLĖKYTĖ

SMUIKAS: SERGEJ KRYLOV