RICHARD WAGNER

Operos „Tanhoizeris“ („Tannhäuser“) uvertiūra

Richardas Wagneris – žymus 19 a. vokiečių kompozitorius, operų kūrėjas, ypatingo talento, stiprios dvasios žmogus. Neišsenkama energija, fanatiški įsitikinimai savo teisumu, kompozitoriui padėjo įvykdyti perversmą muzikoje. Pats R. Wagneris skelbė, jog kuria „ateities muziką“. „Ateities kūrinys“ – menų sintezės pavyzdys. Kompozitorius mažai domėjosi tuo, kas išėjo už operos žanro ribų. Didžiausias R. Wagnerio laimėjimas yra operinė reforma. Savo operas jis vadino muzikinėmis dramomis, vientisais meno kūriniais – Gesamtkunstwerk. R. Wagnerio opera „Tanhoizeris“ parašyta pagal tris viduramžių legendas. Pagrindinis veikėjas Tanhoizeris – romantikas, dvilypis herojus, amžinai besiblaškantis idealo ieškotojas. Jo nepatenkina nei jusliniai malonumai, nei taurūs dvasios polėkiai. Meilės ir grožio deivė Venera siekia išlaikyti Tanhoizerį savo nuodėmių pasaulyje. Tačiau jį vilioja ir Elizabetės tyrumas; kilni jos meilė ir mirtis išperka Tanhoizerio nuodėmę. Itin žymi šios operos uvertiūra, dažnai atliekama klasikinės muzikos koncertuose. Ferencas Lisztas „Tanhoizerio“ uvertiūrą pavadino programine simfonija. Tai monumentalus simfoninis prologas, apibendrintais vaizdais perteikiąs operos turinį ir pagrįstas jos svarbiausiomis temomis.

Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguoja operinės bei chorinės muzikos italų batutos meistras Renato Balsadonna.

PUBLIKUOTA:  2017-11-11

ORKESTRAS:  LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

DIRIGENTAS: RENATO BALSADONNA (Italija)