LUDWIG VAN BEETHOVEN

Baleto Die Geschöpfe des Prometheus („Prometėjo kūriniai“) uvertiūra

1800–1802 m. baigėsi ankstyvasis Ludwigo van Beethoveno kūrybos tarpsnis; kartu šie metai tapo įžanga į vėlesnį, ryškų ir derlingą laikotarpį. Asmeninė krizė sužadino ypatingą kūrybinį aktyvumą; taip atsirado naujas, tipiškai „bethoveniškas“ išraiškos būdas. Jo kūrybą persmelkė veržli energija, pasigirsta dramatiški motyvai. Tokia išraiška viešpatauja ir muzikoje baletui „Prometėjo kūriniai“ (Die Geschöpfe des Prometheus, op. 43). Vienintelis kompozitoriaus baletas sukurtas 1801 m. pagal italų šokėjo, choreografo Salvatore Viganò libretą. Mitologinis baleto siužetas L. van Beethoveną sužavėjo herojiniu aspektu – žmonių labui pasiaukojusio Prometėjo paveikslas jam buvo labai artimas. Dviejų veiksmų baleto muziką sudaro uvertiūra, introdukcija, 15 šokių numerių ir finalas. „Prometėjo kūriniai“ premjera įvyko 1801 m. kovo 28 d. Vienos „Burgtheater“, kur su dideliu pasisekimu spektaklis buvo parodytas 28 kartus.

Ekspresyvią ir virtuozišką baleto uvertiūrą atlieka Lietuvos kamerinis orkestras, kuriam diriguoja maestro Andreasas Speringas (Vokietija).

PUBLIKUOTA: 2022-03-26

ORKESTRAS: LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS

DIRIGENTAS: ANDREAS SPERING