INTROITUS

Lietuvos kamerinis orkestras, Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ bei dirigentė Adrija Čepaitė pristato susikaupimu bei vidine gelme alsuojantį koncertą. Čia jautriai bei meditatyviai suskamba estų kompozitoriaus Arvo Pärto „Berlyno mišios“. Tai vienas ryškiausių kompozitoriaus kūrinių, sukurtas savitu, paties A. Pärto pavadintu „tintinnabuli“ (lot. – varpeliai) stiliumi, kuris pagrįstas absoliučiu paprastumu – trigarsiu ir diatoninėmis slinktimis. Taip pat programoje sutinkame vieno ryškiausių visų laikų kartvelų kompoztorių Giya Kancheli kūrinį „Ryto maldos“ kameriniam orkestrui ir juostai iš ciklo „Gyvenimas be Kalėdų“. Emociškai paveikioje partitūroje nestinga trapių, liūdesio bei sielvarto kupinų epizodų. Šio koncerto muzikinė intriga – dirigentės Adrijos Čepaitės kompozicija „Introitus“ (liet. – įžanga) – Romos katalikų liturgijoje įžanginė Šv. Mišių giesmė. Jos paskirtis – paskelbti pagrindinę liturginės šventės mintį, o kartu bendruomenę sutelkti maldai. Santūri A. Čepaitės kompozicija atspindi grigališkojo choralo žanrui bei liturginiam tekstui būdingą konstrukcinį aiškumą, paprastumą, kurį perteikia styginių instrumentų ir giedotojo dialogu. Čia skambantys 50-tos psalmės žodžiai – Domine, labia mea aperies; et os meum annuntiabit laudem tuam („Viešpatie, atverk mano lūpas; ir mano burna bylos tavo šlovę“) – ne tik liturgijoje, bet ir vėlesnėje Vakarų klasikinės muzikos tradicijoje naudojamas tekstas. Pastarasis išreiškia pamatinį žmogiškos būties intencionalumą atsiverti savo Kūrėjui ir jį deramai garbinti.

PUBLIKUOTA: 2021-05-02

ORKESTRAS:  LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS

CHORAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS CHORAS „JAUNA MUZIKA“

DIRIGENTAS: ADRIJA ČEPAITĖ