BRONIUS KUTAVIČIUS

„Dzūkiškos variacijos“ styginiams ir magnetofono juostai

Broniaus Kutavičiaus – vienas žymiausių lietuvių kompozitorių, ryški 8-ojo dešimtmečio Lietuvos muzikos kultūros figūra. Jo kūryboje nepaprastai įdomiai mainosi skirtingos išraiškos priemonės – nuo paprastos lietuvių liaudies dainos iki aleatorikos ir sonoristikos; originalūs kūrinių sprendimai, formos ieškojimai. Ypatingą dėmesį kompozitorius skiria skambesiui, instrumentų išdėstymui, teatrališkumui. Daugiau kaip 40 metų, populiarumo nepraranda B. Kutavičiaus „Dzūkiškos variacijos“ (1974) styginiams ir magnetofono juostai. Kūrinys skirtas 100-osioms M. K. Čiurlionio gimimo metinėms. Variacijų tema pasirinkta lietuvių liaudies daina „Beauštanti aušrelė“. Kūrinio pradžioje jos melodija skamba atliekama liaudies dainininkės (arba iš įrašo), o finalinėje variacijoje grįžta M. K. Čiurlionio harmonizuota keturių balsų chorui. Kaip rašė pianistas, muzikologas Vytautas Landsbergis, „variacijų tema – graži ir liūdna vestuvinė daina: taip nuotaką žadina atsisveikinti su tėvų namais. (…) Kai šis motyvas lieka vienas – po koliažinio choro intarpo, – kai jis palengva miršta, girdime nuotaikingos romantiškos užbaigos idėją: muzika ištirpsta, nyksta, gęsta. Tai tartum atsisveikinimas su ištisa dvasios epocha, – tačiau jos neatmetame ir toliau iš jos semiamės.“

„Dzūkiškas variacijas“ atlieka Lietuvos kamerinis orkestras, diriguojamas Adrijos Čepaitės. Įraše skamba žymiausios lietuvių liaudies dainų atlikėjos Veronikos Povilionienės bei Valstybinio choro „Vilnius“ artistų balsai.

PUBLIKUOTA:  2017-11-08

ORKESTRAS:  LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS

DIRIGENTĖ:  ADRIJA ČEPAITĖ